środa, 26 listopada 2014

Andrzej Łaskarz z Gosławic herbu Godziemba

...herb Godziemba...

źródło: klik
...Andrzej Łaskarz (syn komesa Łaszcza z Gosławic i Doroty prawdopodobnie spokrewnionej z biskupem poznańskim Piotrem Wyszem) biskup poznański, dyplomata, reformator, doktor praw, uczestnik soborów...

...jak wynika z jego zeznań złożonych na procesie polsko-krzyżackim, toczącym się w 1422 r. przed legatem papieskim Antonim Zeno, urodził się w w roku 1362, zapewne w Gosławicach, w rodzinie Łaszcza - łowczego konińskiego urzędującego w II poł. XIV w. Jego bratem był Deresław z Lichenia, łowczy kaliski, a na podstawie przekazu Jana Długosza można sądzić, że był siostrzeńcem Piotra Wysza z Radoliny - biskupa krakowskiego a następnie poznańskiego...

...naukę rozpoczął w szkole parafialnej w Brodnicy a następnie podjął studnia na Uniwersytecie Karola w Pradze, gdzie pojawił się w 1379 roku. Jako bakałarz został wymieniony w 1392 r. Następnie w latach 1402-1405 studiuje prawo w Padwie, gdzie  uzyskuje doktora prawa (dekretów), promotorem był Piotr Wysz z Radoliny...

...herb Godziemba,

Kościół w Gosławicach...

źródło: klik
...karierę duchową rozpoczął jako prepozyt włocławski (1392), kanonik płocki (1398-1407), kanonie krakowską piastował w 1404 r. a w roku następnym otrzymał prowizję na kononię wrocławską, w 1407 r. został kanonikiem poznańskim. Dziekanem krakowskim został w 1413 r. Jako kantor i kanonik poznański został kanonicznie wybrany 31 maja 1414 r. na biskupa poznańskiego. Na tej godności był zatwierdzony przez papieża Jana XXIII bullą z 28 września 1414 r. Wkrótce (listopad tego roku) wraz z delegacją polską wyjechał na Sobór Powszechny w Konstancji...

...aktywnie działał w służbie państwa i Kościoła Polskiego. w  1397 r. był kanclerzem Królowej Jadwigi. Często udawał się z różnego rodzaju misjami dyplomatycznymi do państwa krzyżackiego w Prusach, do rycerza Zygmunta Luksenburskiego, wyjeżdżał też na Węgry. Należał do grona najwybitniejszych dyplomatów polskich czasów państwa Władysława Jagiełły...

...do kraju powraca w 1418 r. i od tego czasu zajmował się sprawami diecezji poznańskiej. Od 1420 r. stopniowo odsuwany od znaczących misji dyplomatycznych. Zmarł w rodzinnych Gosławicach 23 sierpnia 1426 r., co odnotował nekrolog klasztoru cysterskiego w Lądzie, którego dobrodziejami, od ponad stulecia, byli jego przodkowie oraz brat Dersław (Dzierżsław) z Lichenia...

...z Gosławicami i Andrzejem Łaskarzem wiążą się dwa cenne zabytki architektury średniowiecznej - kościół parafialny św. Andrzeja Apostoła z unikalnym zespołem herbów przedstawionych na wspornikach żebrowania sklepienia oraz zamek, który rozbudował jego bratanek - Jan z Lichenia...

...zamek w Gosławicach...

źródło: klik


...kościół w Gosławicach...

źródło: klik

środa, 19 listopada 2014

Ptaki, cz.2

...jaskółka dymówka...
...mazurek...
...mazurek...
...wróbel...
...wróbel...
...wróbel...
...łabędź niemy...
...łabędź niemy...
...gołąb grzywacz...

wtorek, 18 listopada 2014

Nieśmiałe dzień dobry

...i aż nie wiem od czego zacząć. Siedzę i patrzę, po dłuższej przerwie, na wasze blogi i ogarnia mnie mała panika - kiedy to wszystko nadrobię. Jednak choroba nie wybiera i czasami tak bywa. Jak już wspominałem, albo nie, rozłożył mnie ból okolicy lędźwiowej kręgosłupa. Doszło do tego, że już sfatygowana przez lekarzy, w latach 70-tych, noga zaczęła odmawiać posłuszeństwa i podczas chodzenia miałem uczucie, że jest ona krótsza i sztywniejsza. Zabiegi farmakologiczne przyniosły więcej złego niż dobrego. Rehabilitacja również nie przyniosła żadnych skutków i dopiero sam, po wielu wqrwach, wziąłem sprawę we własne ręce...

...wystarczyło jedynie wrócić do kijków i marszu. Obecnie śmigam dziennie średnio 3,5-5 km. Noga jest w pełni sprawna, bóle kręgosłupa są już bardzo małe. Udaje mi się wysiedzieć w pracy przy biurku bez wspomagaczy uśmierzających ból a i brzusia trochę ubyło...

...mam nadzieję, że powoli wrócę do was, bo tematów do opisania mam sporo. Jeden dodatkowo ma charakter szczególny, obiecałem Panterce, że coś więcej się dowiem i napiszę. Zatem w najbliższym czasie postaram się temu sprostać...

...a co ciekawego u was...